Η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε βενζινάδικο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη;

[ Κώστας Κάππας / Ελλάδα / 22.12.15 ]

Συχνά ακούμε για πιθανούς κινδύνους από την χρήση του κινητού τηλεφώνου κοντά σε αντλίες βενζίνης. Πολλά ΜΜΕ παρουσιάζουν αληθοφανή μεν, κατασκευασμένα δε περιστατικά, όπου η χρήση κινητού προκαλεί ανάφλεξη της βενζίνης. Τα υποτιθέμενα περιστατικά συνοδεύονται συχνά στο Διαδίκτυο από μηνύματα προειδοποίησης κινδύνου, τα οποία ψευδώς περιέχουν τον ισχυρισμό ότι προέρχονται από την εταιρεία “ShellChemicals”. Παρ’όλα αυτά, είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατον να προκληθεί έκρηξη σε σταθμό βενζίνης εξ’αιτίας της ενεργοποίησης κινητού τηλεφώνου. Η ισχύς της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από το κινητό τηλέφωνο είναι χιλιάδες φορές χαμηλότερη από την αναγκαία για προκληθεί σπινθήρας, ο οποίος θα μπορούσε να αναφλέξει την βενζίνη.Αυτό είναι δεδομένο.

Η ανησυχία για την επικινδυνότητα των κινητών τηλεφώνων σε άμεση γειτονία με αντλίες βενζίνης βασίστηκε επίσης στην δοξασία ότι η χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει σπινθήρα και ανάφλεξη των ατμών βενζίνης. Η όλη αυτή σύγχυση οδηγεί αρκετά πρατήρια βενζίνης να εφιστούν την προσοχή των πελατών τους να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την τροφοδοσία των αυτοκινήτων τους.

Διάφορες ερευνητικές ομάδες(μεταξύ αυτών το “CentrefortheStudyofWirelessEMCompatibility” του Πανεπιστημίου της Oklahoma και οι "ExponentFailureAnalysisAssociates” στις ΗΠΑ), στις εκθέσεις τους και μετά από σχολιασμό αρκετών αντικρουόμενων άρθρων, κατέληξαν ότι είναι εντελώς αδύνατο να προκληθεί ανάφλεξη του καυσίμου από τους σπινθηρισμούς αυτούς καθώς:

  • Οι πιθανές συνδεσμολογίες πρόκλησης σπινθηρισμού (πίεση πλήκτρων, αφαίρεση της μπαταρίας, δόνηση, ατυχηματικό βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας από εξωτερική αιτία, ηλεκτροστατική εκκένωση) ευρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής (περιβάλλονται από προστατευτικό κάλυμμα) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισχωρήσει καύσιμο μίγμα αερίων στο εσωτερικό της συσκευής, κατά την στιγμή του σπινθηρισμού,
  • Για οποιαδήποτε αναλογία μίξης ατμών καυσίμου – ατμοσφαιρικού αέρα, υπάρχει μία “ελάχιστη ενέργεια σπινθηρισμού ανάφλεξης”. Κάτω από αυτό το επίπεδο ενέργειας, ένας σπινθηρισμός είναι ανίκανος να αναφλέξει το δεδομένο μίγμα καυσίμου – αέρα. Στην περίπτωση του κινητού τηλεφώνου δεν προκαλείται σπινθηρισμός λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού δυναμικού των κυκλωμάτων των κινητών τηλεφώνων. Συμπερασματικά, ένα λειτουργικό κινητό τηλέφωνο δεν έχει κανένα κίνδυνο να προκαλέσει ανάφλεξη της βενζίνης ακόμη και εάν αυτή περιβάλλεται από ατμούς βενζίνης με την κατάλληλη αναλογία καυσίμου – αέρα για ανάφλεξη.
  • Η ιστορική εμπειρία δεικνύει ότιποτέ στον κόσμο, δεν αναφέρθηκε συμβάν ανάφλεξης καυσίμου σε σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων το οποίο αποδεδειγμένα οφείλετο στην χρήση κινητού τηλεφώνου.
  • Τα ίδια τα αυτοκίνητα, καθώς διαθέτουν μία σειρά δυνητικών πηγών ανάφλεξης, παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάφλεξης από αυτόν του κινητού τηλεφώνου.
  • Ο μηδαμινός μεν, πραγματικός δε, κίνδυνος προέρχεται από πιθανή ηλεκτροστατική εκκένωση μεταξύ ενός φορτισμένου ηλεκτροστατικά οδηγού και του αυτοκινήτου του, ιδίως όταν ο οδηγός εισέρχεταιή εξέρχεται από αυτό.

Η βρετανική τηλεόραση έδειξε την δημοφιλή επιστημονική εκπομπή “Brainiac” να καταλήγει σε παρόμοιες διαπιστώσεις. Συμπερασματικά, παρ’όλο που οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει πάντοτε να σέβονται και να υπακούουν στις οδηγίες χρήσης της κινητής τηλεφωνίας, δεν υπάρχει πραγματική επιστημονική και τεχνική βάση για την απαγόρευση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στους σταθμούς βενζίνης ή έστω να αναδεικνύει το κινητό τηλέφωνο ως πιθανό κίνδυνο.Το αναμμένο τσιγάρο δίπλα στο στόμιο του ντεπόζιτου κατά την τροφοδοσία, ναι, αυτό είναι εγκληματική πράξη!