Ένας αθώος τύπος φανατισμού

[ Φοίβος Γκικόπουλος / Ελλάδα / 04.12.18 ]

Η προσωπολατρία δεν είναι σπάνια ανάμεσα σε λογοτέχνες, καλλιτέχνες, καθηγητές. Είναι αφέσιμες αμαρτίες φανατισμού, ειδικά αν σκεφτούμε τις καταστροφικές συνέπειες άλλων φανατισμών, πολιτικών ή και θρησκευτικών. Αλλά ακόμη κι ο ακαδημαϊκός φανατισμός προξενεί μερικές αστοχίες. Κατασκευάζει είδωλα, διαδίδει ψευδείς κρίσεις, τροφοδοτεί την ματαιοδοξία και τον κομπασμό κλπ.∙ αλλά, κατά την άποψή μου, οι πιο σοβαρές συνέπειες είναι ότι, εγκωμιάζοντας το είδωλο χωρίς όρια και διακρίσεις, δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν εκτιμούμε αυτό που πραγματικά αξίζει. Τελικά η προσωπολατρία χρησιμεύει περισσότερο στο να παραμορφώνει παρά να κατανοεί.

*Ο Φοίβος Γκικόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ