Κυριακή Σαπαλίδου

Η Κυριακή Σαπαλίδου είναι γιατρός με ειδικότητα φυσίατρου (ιατρική αποκατάσταση, βελονισμός, φυσικθεραπεία, θεραπευτική άσκηση)

Τηλέφωνου ιατρείου: 210 5774114

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ