Ο Λάζαρος Νάτσης στο ΤΕΕ Ηπείρου...

[ ARTI news / Ήπειρος / 20.05.19 ]

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαννιτών, επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή» (Γιάννενα, Πολίτες για την Ανατροπή), κ. Λάζαρος Νάτσης και υποψήφιοι του συνδυασμού του επισκέφθηκαν την έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου.
Ο κ. Γιώργος Παππάς, εκ μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΗ, αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους, δήλωσε την ικανοποίησή του για το γεγονός πως συνάδελφοι Μηχανικοί βρίσκονται ανάμεσά τους και διεκδικούν την εκλογή τους και ευχήθηκε δύναμη και καλή επιτυχία στην αυτοδιοικητική τους προσπάθεια, επισημαίνοντας τη χρησιμότητα συνεργασίας του Περιφερειακού μας Τμήματος με τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις, ιδίως στο στάδιο του σχεδιασμού των τεχνικών τους προτάσεων και των αναπτυξιακών τους παρεμβάσεων.
Ούτως ώστε οι επεξεργασμένες απόψεις του ΤΕΕ/ΤΗ, το μοντέλο της αειφορικής ανάπτυξης και η πάγια θέση του τεχνικού κόσμου για άρση συγκρούσεων χρήσεων γης μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδιασμών να τύχουν αποδοχής, υπεράσπισης και εφαρμογής, να αξιοποιηθούν ως κοινός τόπος στους προγραμματισμούς και τη λειτουργία των Δήμων, αναφορικά στα τεχνικά ζητήματα. 
Ο Πρόεδρος, επίσης, μετέφερε την εμπειρία λειτουργίας του οργάνου διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπου η απλή αναλογική είναι διαχρονικά το θεσμοθετημένο εκλογικό σύστημα, διατυπώνοντας τη γνώμη πως η κουλτούρα που διαμορφώνεται από την εφαρμογή της ενισχύει την αξία της διαλεκτικής, 
τη συνειδητοποίηση της υπευθυνότητας της εκπροσώπησης και των ρόλων, την ουσιαστική σύγκλιση και την καλύτερη υπηρέτηση των σκοπών του φορέα. 
Εκφράζοντας, παράλληλα, τη γνώμη πως τα νέα δεδομένα για την αυτοδιοίκηση, που δημιουργεί η εφαρμογή της για πρώτη φορά στις εκλογές της 26ης Μαΐου, θα αποδειχθούν σύντομα πως είναι προς όφελος τόσο της ενεργότερης συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στα δημοτικά δρώμενα όσο και της πλουραλιστικής, δημοκρατικότερης λειτουργίας των Δήμων.
Ο κύριος Νάτσης, απ' την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, διατύπωσε ευθαρσώς τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την απλή αναλογική και τις συλλογικές διαφανείς λειτουργίες, αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της εκλογής Μηχανικών στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και 
διαβεβαίωσε τη Δ.Ε. πως η συνεργασία με το Τμήμα μας σε τεχνικά θέματα είναι επιλογή της παράταξής του, ζητώντας από τα μέλη της Διοικούσας να του επισημανθεί η ιεράρχηση του Τμήματος σχετικά με αυτά. 
Ταυτόχρονα τόνισε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης και αναθεώρησης τεχνικών επεξεργασιών -των οποίων έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκαν οι αναλύσεις και τα συμπεράσματά τους-, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω δημογραφικής, χωρικής και αναπτυξιακής εξέλιξης σε διαφορετική κατεύθυνση απ’ την προβλεπόμενη, είτε λόγω πολιτικών ιεραρχήσεων μεταβολής του παραγωγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής. 
Ακολούθησε μεταξύ των μελών της παράταξης «Γιάννενα, Πολίτες για την Ανατροπή» και της Διοικούσας Επιτροπής μια ουσιαστική και εκτενής συζήτηση που περιστράφηκε –κυρίως- γύρω από το Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την εφαρμογή του, την αποκατάσταση και ανάταξη του λιμναίου οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού του λεκανοπεδίου, την υποστελέχωση και την βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα τους, 
την αξιοποίηση των δημοτικών χώρων και της δημοτικής περιουσίας, την ανάπτυξη υποδομών και την ενεργειακή εξοικονόμηση.
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Τμήματος προσέφερε στον κ. Λάζαρο Νάτση τις κωδικοποιημένες θέσεις του ΤΕΕ/ΤΗ όπως παρουσιάστηκαν στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ηπείρου, που διοργανώθηκε στις 23 και 24 Οκτωβρίου του 2017 στα Γιάννενα, καθώς και δύο εκδόσεις του Περιφερειακού Τμήματος, την «Οικιστική Γεωγραφία της Ηπείρου» του Μιχάλη Αράπογλου και τον «Καθαρισμό Λυμάτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων – Δυνατότητες Διάθεσης» (Πρακτικά Διήμερης Συνάντησης στις 2 & 3 Απρίλη του 1983) ευχόμενος ξανά επιτυχία και καλούς αγώνες στην αυτοδιοικητική του προσπάθεια.