Θεσμοθετημένα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας και ασφάλεια των πολιτών

[ Κώστας Κάππας / Ελλάδα / 09.02.20 ]

 

Ερώτηση

Ας πάρουμε τα σημερινά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική (Η/Μ) ακτινοβολία, που ισχύουν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε, σε πόσα mW/m² μπορεί να εκτίθεται σήμερα με ασφάλεια ένας άνθρωπος και για πόση ώρα;

Απάντηση

Όρια ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τυπικά απορρόφηση 4 W/kg ανθρώπινου ιστού για χρονικό διάστημα 30’ (είναι το λεγόμενο SAR). Εάν γίνει υπέρβαση του ορίου αυτού για 30’ τότε υπάρχει πιθανότητα να ανέλθει η θερμοκρασία στον εκτιθέμενο ιστό (π.χ. στο αυτί) κατά 1 οC.

Καθώς το όριο αυτό αφορά σε πρότυπο νέου υγιούς άνδρα, βάρους 70 kg, οι επιστήμονες της ΕΕ μείωσαν το όριο των 4 W/kg κατά 50 φορές ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες ευαίσθητου πληθυσμού (παιδιά, ασθενείς, κ.α.).

Το τελικό ευρωπαϊκό όριο είναι 0,08 W/kg. Όσο το όριο αυτό δεν υπερβαίνεται, η παραμονή ενός ατόμου από οποιαδήποτε κατηγορία πληθυσμού μπορεί να είναι απεριόριστη.

Όρια ασφαλείας της Ελλάδος:

Για τον γενικό πληθυσμό 30% μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της ΕΕ, ήτοι 0,056 W/kg

Για χώρους ευαίσθητων χρήσεων γης (σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί) εάν αυτοί ευρίσκονται σε μικρότερη απόσταση των 300 μ από κεραία είναι 40% μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της ΕΕ, ήτοι 0,048 W/kg

Μέθοδος μέτρησης

Η μέτρηση της απορρόφησης της Η/Μ ακτινοβολίας ανά kg ιστού σε ζωντανό άνθρωπο είναι προφανώς αδύνατη (μόνο με την βοήθεια υδάτινου ή polystyrene ομοιώματος σε πειραματικές συνθήκες).

Γι’αυτόν τον λόγο η απορρόφηση ευρίσκεται έμμεσα μετρώντας την έκθεση του ατόμου στην προσπίπτουσα ακτινοβολία είτε α) σε μονάδες Volts/metre (ένταση), είτε β) Watts/metre2 (πυκνότητα ισχύος).

Το κατώτερο θεσμοθετημένο όριο Πυκνότητος Ισχύος για 800 MHz προσπίπτουσα ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας, είναι 2,4 W/m2 για απεριόριστη παραμονή του ατόμου στον χώρο.

[σημείωση: μέσω του μαθηματικού τύπου: Πυκνότητα Ισχύος S = Έκθεση2 / 377, ευρίσκεται ότι το όριο 2,4 W/m2 αντιστοιχεί σε Ένταση 30 V/m]

Τονίζεται ότι, πλην των 800 MHz, όλες οι άλλες συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας υπόκεινται σε υψηλότερα όρια.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Κάθε κεραία για να εγκατασταθεί αδειοδοτείται από την ΕΕΑΕ, μετά από πραγματοποίηση μετρήσεων και σύνταξη έκθεσης, για ασφαλή τήρηση των ορίων σε όλους τους χώρους ελεύθερης πρόσβασης γύρω από αυτήν.

Την μελέτη υπογράφουν Φυσικοί Ιατρικής βάσει νομοθεσίας.