Η ιστορία της βίας και του ρατσισμού στην Αμερική σε μία φωτογραφία

[ ARTI news / Κόσμος / 14.06.20 ]

Ο ζωγράφος @KadirNelson ενσωματώνει μια σειρά πορτρέτων στη φωτογραφία του George Floyd για τον New Yorker - μια σημαντική αναφορά στην «ιστορία της βίας εναντίον των μαύρων στην Αμερική» https://newyorker.com/culture/cover-story/cover-story-2020-06-22