17 εκ. ευρώ για το LIFE-IP 4 NATURA

[ ARTI news / Ελλάδα / 24.05.18 ]

Στην πρώτη επίσημη παρουσίαση αναδείχθηκαν οι πτυχές του πρώτου ολοκληρωμένου έργου LIFE IP 4 NATURA (Inegrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece) για την Ελλάδα παρουσία των εταίρων του έργου (το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, οι Περιφέρειες Αττικής, Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας και το Πράσινο Ταμείο).

Το συγκεκριμένο έργο με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο.

Βασική προτεραιότητα του LIFE-IP 4 NATURA είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 2000.

Ανάμεσα στις βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνονται η εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, η πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας, η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και για πρώτη φορά η χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας.

«Το πρόγραμμα αυτού του είδους υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και επεσήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που εξαιτίας αυτού του προγράμματος «στην Ελλάδα έχουμε μία task force που αναζητά πόρους και δεν κόβει».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα για την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων σε ειδικές περιοχές, όπως είναι οι πολιτικές για την διαφύλαξη προστατευόμενων ειδών.

«Στόχος μας είναι η ενίσχυση της πολιτικής για το φυσικό κεφάλαιο, ώστε να επιτύχουμε ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, στηρίζοντας ταυτόχρονα και τις υπηρεσίες που τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες» είπε ακόμα ο κ. Φάμελλος και κατέληξε: «Έχουμε πλέον μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, δεν είναι πλέον μια αποσπασματική δράση, έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το φυσικό περιβάλλον και για την κάλυψη σημαντικών αναγκών στο φυσικό κεφάλαιο της χώρας και πλέον διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να το κάνουμε».

«H Ελλάδα καλείται να κερδίσει το στοίχημα των προστατευόμενων περιοχών όχι μόνο γιατί είναι υποχρέωση αλλά γιατί είναι και ευκαιρία», τόνισε ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πιο πλούσιες οικολογικά χώρες στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι ωστόσο γνωστό σε πολλούς ότι αυτές οι περιοχές αποτελούν θησαυρούς, αν και αυτές οι περιοχές μπορούν να γίνουν πυρήνες τοπικής ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα σημείωσε ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για να διαμορφωθεί μια κοινωνική συμμαχία.