Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής

[ ARTI news / Ήπειρος / 09.04.19 ]

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας

Πρόεδρος: Μάκης Κιάμος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Παπαϊωάννου

Β΄ Αντιπρόεδρος: Κώστας Γαβριήλ

Γενικός Γραμματέας: Σωτήρης Κολιούσης

Ειδικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Σπύρου

Ταμίας: Προκόπης Γκογιάννος

Αναπληρωτής Ταμίας: Νίκος Παπαθανασίου

Έφορος Τύπου: Χρήστος Τούμπουρος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μαρίκα Γκόνη

Έφορος Πολιτισμού: Αλέξανδρος Λαμπρίδης

Έφορος Πνευματικού Κέντρου: Κώστας Λιάγκoς