«Συμβούλιο Φορέων» για την Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων

[ ARti news / Ήπειρος / 02.04.18 ]

H Περιφέρεια Ηπείρου, ενόψει της υλοποίησης της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων από τον Οκτώβριο του 2018, θα προβεί στη σύσταση ενός συλλογικού πολιτικού οργάνου υπό την ονομασία «Συμβούλιο Φορέων», για την παράλληλη κινητοποίηση και εξασφάλιση της συνευθύνης των εμπλεκομένων φορέων. Το Συμβούλιο Φορέων θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες (ή έκτακτα εάν απαιτηθεί), ενώ οι συνεδριάσεις του μπορεί να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο Συμβούλιο θα συμμετάσχουν αιρετοί και άλλοι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το αντικείμενο των Πολιτιστικών Διαδρομών. Το πρόγραμμα (που αποτελεί το πρώτο σε εθνικό επίπεδο πιλοτικό πρόγραμμα διαμόρφωσης και προώθησης ενός επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού με συνεκτικό στοιχείο τα Αρχαία Θέατρα Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων) υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα και στοχεύει στην σύνδεση της Πολιτιστικής Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Πολιτιστικής Διαδρομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και στην δημιουργία εστίας ποιότητας με σημείο αναφοράς τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής.