Στην Ήπειρο τα σπίτια είναι χαμηλά

[ Ελένη Κόλια / Ήπειρος / 21.05.15 ]

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απογραφή κτιρίων που έκανε στη χώρα.

Η Ήπειρος, είναι μία από τις δύο πρώτες περιφέρειες της χώρας, σε αριθμό εκκλησιών και μοναστηριών σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή κτιρίων. Συνολικά στους τέσσερις νομούς έχει απογραφεί ο εντυπωσιακός αριθμός των 3.399 εκκλησιών και μοναστηριών.

Εξαιρετικά υψηλός όμως και ο αριθμός των σχολείων. Συνολικά έχουν απογραφεί 1.139 σχολικά κτίρια!

Αντίθετα, η Ήπειρος ανήκει στις περιοχές που παρουσιάζουν τον μικρότερο αριθμό εργοστασίων και εργαστηρίων. Έχουν απογραφεί μόλις 1075, ενώ λίγο παραπάνω, στα 1.145 ανέρχονται τα ξενοδοχεία!

Τα κτίρια αποκλειστικής χρήσης, δηλαδή κατοικία ανέρχονται στις 166.715! Και βέβαια στην Ήπειρο τα σπίτια είναι χαμηλά, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για ισόγεια και ακολουθούν αυτά του πρώτου ορόφου.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων (80.365) κατασκευάστηκε από το 1961 μέχρι το 1985.