Το νέο ΚΑΣ και η παραβίαση του αρχαιολογικού νόμου από την κυβέρνηση

[ ARTI news / Ελλάδα / 16.08.19 ]

  Η κυβέρνηση παραβιάζει τον αρχαιολογικό νόμο σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ. Αττικής, Στερεάς και Νήσων. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Στις 13 Αυγούστου δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (558/ΥΟΔΔ/13-8-2019) η νέα σύνθεση των ανώτατων επιστημονικών συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι η σύνθεση του ΚΑΣ συμπεριλαμβάνει ευθεία παραβίαση του άρθρου 50 του Ν. 3028/2002, το οποίο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σύνθεση των συμβουλίων. Συγκεκριμένα, ενώ η παράγραφος (ε) αναφέρει  ως μέλη «Eπτά καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ή άλλους έγκριτους επιστήμονες, υπαλλήλους ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού, με υπερδεκαετή επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση αρχαιοτήτων, την ιστορία της τέχνης, τη γεωλογία, την επιστήμη και τεχνική των υλικών, τη δομοστατική, την εδαφομηχανική ή άλλη επιστήμη σχετική με την προστασία των αρχαίων μνημείων και χώρων, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα», με απόφαση της Υπουργού έχει διοριστεί ως ένας εκ των 7 πρόσωπο το οποίο δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.
Πρόκειται για ευθεία παραβίαση του Αρχαιολογικού Νόμου, κάτι που θίγει όχι μόνο το κύρος του Συμβουλίου αλλά σε κάθε περίπτωση και τη νομιμότητα των αποφάσεών του.
Η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι «επισπεύδει» τις διαδικασίες για το Ελληνικό με συνεδρίαση του ΚΑΣ στις 21 Αυγούστου. Φαίνεται, ότι ήταν τέτοια η «σπουδή» να φτιαχτεί ένα νέο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο απόλυτα ελεγχόμενο από τη νέα πολιτική ηγεσία, ώστε αγνοήθηκε και ο ίδιος ο νόμος. Νόμος τον οποίο η Υπουργός κ. Λ. Μενδώνη γνωρίζει πολύ καλά, καθώς ήταν γενική γραμματέας κατά το χρόνο συγγραφής και ψήφισής του.
Δηλώνουμε, ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες του ΥΠΠΟΑ δεν θα αφήσουμε να παραβιαστεί η νομιμότητα. Οποιαδήποτε παρατυπία ή αβλεψία  στη Σύνθεση των Ανώτατων Γνωμοδοτικών οργάνων πρέπει να θεραπευτεί άμεσα προκειμένου η αξιοπιστία και η νομιμότητα των εν λόγω οργάνων και των αποφάσεών τους να είναι δεδομένη.
Η νέα σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3028/2002.
Να μην τροποποιηθούν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαίας και νεότερης, οι αποφάσεις για το Ελληνικό.

Η Νέα Σύνθεση του ΚΑΣ

 Στη συνεδρίαση του ΚΑΣ που αναμένεται την Τρίτη ή την Τετάρτη (20 η 21 Αυγούστου), το Ελληνικό θα βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Αυτός είναι και ο λόγος για την εσπευσμένη ανακοίνωση των νέων συνθέσεων του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ, σε ΦΕΚ της 13ης Αυγούστου; Η ακολουθία των ημερομηνιών και η βιασύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ (που είχε άλλωστε ζητήσει τις παραιτήσεις των προηγούμενων μελών των Συμβουλίων, η θητεία των οποίων έληγε κανονικά στις 5 Δεκεμβρίου του 2020) μας επιτρέπει να το εικάσουμε.

Από τα 17 μέλη του Κ.Α.Σ. στη νέα του σύνθεση επανέρχονται εκ του νόμου οι Ελ. Σβολοπούλου (Νομική Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ), Π. Βελένη (Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ), Αμ. Ανδρουλιδάκη (Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ).  

Οι «καινούριοι» είναι ο νέος Γ.Γ.. Πολιτισμού Γεώργιος Διδάσκάλου που εκ του νόμου και του ρόλου του θα προεδρεύει των Συμβουλίων καθώς και οι: Αν. Κουμούση(αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας), Ολ. Βικάτου(αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος), Ελ. Τσιγαρίδα (αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας), Β. Παπαδοπούλου (αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας), Μ. Τιβέριος (Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας – Ακαδημαϊκός), Ν. Πούλου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Αικ.Κυπαρίσση-Αποστολίκα (αρχαιολόγος, επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠ.ΠΟ.Α),   Ευγ. Γατοπούλου (επίτιμη Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Α), Θ. Γαλάνη (αρχιτέκτονας μηχανικός – πολεοδόμος - χωροτάκτης, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Από την προηγούμενη σύνθεση του ΚΑΣ διατηρούνται οι: Ελ. Μπάνου (αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών), Ν. Σταμπολίδης (καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης), Εμ. Κορρές (Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), Βλ. Κουμούσης (πολιτικός μηχανικός, Καθηγητής Δομοστατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου).