Πέτρα για μαξιλάρι...

[ Θωμάς Κοροβίνης / Ελλάδα / 19.01.18 ]

Yaştığı taş

Tavanı gökyüzü olan çocuklar 
bizi hiç affetmeyin

Πέτρα για μαξιλάρι του

Παιδιά που έχετε για ταβάνι τον ουρανό 
να μη μας συγχωρήσετε καθόλου

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-1-1902 / ΜΟΣΧΑ 3-6-1963)