Οι καταστροφικές συνέπειες της CETA

[ ARTI news / Ελλάδα / 28.10.17 ]

Μετά την επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2017, η νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά (CETA), τέθηκε σε ισχύ προσωρινά, από την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017. Ωστόσο, για την τελική εφαρμογή της, η συμφωνία θα χρειαστεί ακόμη την έγκριση 38 εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων της ΕΕ. Μια μόνο αρνητική ψήφος θα μπορούσε να σημαίνει την ακύρωσή της. Θυμόμαστε τους Βαλλόνους(Βέλγιο) που είχαν μπλοκάρει τη CETA επειδή οι βουλευτές ήθελαν περισσότερες εγγυήσεις για το πεδίο εφαρμογής αυτού του κειμένου, και φοβούνταν τις συνέπειες για τη γεωργία και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι υποστηρικτές της CETA επιμένουν διαρκώς για τα οφέλη που θα προσπορίσει η συμφωνία στους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις…

Για την ευτυχία των μεγάλων εταιρειών

Βασικά, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οδήγησε στις διαπραγματεύσεις είναι να στηριχθούν κυρίως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ελπίζουν να κατακτήσουν νέες αγορές σε όλο τον Ατλαντικό χάρη στην απελευθέρωση του εμπορίου. Για παράδειγμα, οι εταιρείες όπως η νέα ομάδα SIEMENS-ALSTOM ή η BOUYGUES δεν θα χρειάζεται πλέον να συμμαχούν με τους τοπικούς ανταγωνιστές τους για να είναι σε θέση να κερδίσουν διαγωνισμούς...

Ωστόσο, ο γεωργικός τομέας έχει να ανησυχεί

Οι αγρότες γαλακτοπαραγωγής θα μπορούσαν θεωρητικά να ικανοποιηθούν. Τα τυριά καταλαμβάνουν ένα μέρος μεταξύ των 145 ευρωπαϊκών ονομασιών που δεν θα είναι πλέον δυνατόν να σφετεριστούν οι Καναδοί. Από την άλλη πλευρά, για τον υπόλοιπο γεωργικό τομέα, τα πράγματα δεν είναι καλά! Ήδη οι Καναδοί αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλλονται για αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς διατηρούν τη χρήση του ζιζανιοκτόνου glyphosate (προϊόν, που είναι καρκινογόνο) και θα είναι σε θέση να εξάγουν περισσότερους από 60.000 τόνους βοείου κρέατος στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές οι νέες ποσοστώσεις εισαγωγής αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό της ετήσιας ευρωπαϊκής παραγωγής. "Αλλά αυτό που στέλνουν οι Καναδοί είναι κυρίως κομμάτια μεγάλης προστιθέμενης αξίας", καθώς έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής και λιγότερους ρυθμιστικούς περιορισμούς. Έτσι θα έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές, χωρίς να προστατεύουν όμως τους καταναλωτές από προϊόντα «χαμηλής ποιότητας». Αναφερόμαστε στα καναδικά βοοειδή που τρέφονται με αυξητικές ορμόνες ή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (OGM).

Μια έκθεση εμπειρογνωμόνων που υποβλήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2017, εκφράζει ανησυχία για την αδυναμία των εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες κατά τη στιγμή της εισαγωγής και για την έλλειψη πλήρους ιχνηλασιμότητας της καναδικής γραμμής παραγωγής. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι δεν προβλέπεται τίποτα για τον αποτελεσματικό έλεγχο των τροφίμων που καταναλώνονται από βοοειδή (ζωικά άλευρα, γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι ...).

Επιπλέον, πώς μπορεί ο Καναδάς να απορροφήσει τις γεωργικές και βιομηχανικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανισορροπία στο δημογραφικό και την εδαφική έκταση;

Μερικές υπενθυμίσεις:

Ο πληθυσμός των 28 χωρών της ΕΕ ανέρχεται σε 511 εκατομμύρια κατοίκους και η έκτασή της είναι 4,5 εκατομμύρια km2, συμπεριλαμβανομένων 1,8 εκατομμυρίων km2 γεωργικής γης.

Ο πληθυσμός του Καναδά είναι 36 εκατομμύρια κάτοικοι και έχει έκταση 10 εκατομμυρίων km2, εκ των οποίων 167 εκατομμύρια στρέμματα, ή 676.000 km2 γεωργικής γης (1 acre = 4046,86 m2 και 1 km2 = 1 εκατομμύρια m2 )

Το 2015, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του Καναδά ανήλθαν σε 31,54% του ΑΕΠ και στα 1,887 δισ. Δολάρια. Το μερίδιο εισαγωγής του είναι 33,8%.

Το μερίδιο των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών προς την ΕΕ είναι 45% του ΑΕΠ και 16,210 δισ. Δολάρια. Το μερίδιο εισαγωγής του είναι 42%.

Να σημειωθεί ότι ο Καναδάς κατέχει την τρίτη θέση πίσω από τη Βενεζουέλα και τη Σαουδική Αραβία και μπροστά από το Ιράν για την εκμετάλλευση αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο. (Http://www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres / αποθέματα παγκόσμιου πετρελαίου) που του επιτρέπει, καθώς και στις πολυεθνικές του να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Και τι γίνεται με την εργασία;

Η επίπτωση της απασχόλησης είναι επίσης ένα από τα μεγάλα άγνωστα στοιχεία της CETA. Μόνο δύο εταιρείες έχουν αποτολμήσει να κάνουν έρευνα για το θέμα αυτό. Η αμερικανική Pierre KOHLER και η ολλανδική Servaas που εκτιμούν ότι η ενίσχυση του εμπορικού ανταγωνισμού θα μπορούσε να καταστρέψει 204.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη μέχρι το 2023. «Το οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται δεν σχεδιάστηκε για να διαμορφώσει εμπορικές πολιτικές ", δήλωσε ο Edouard BOURCIEU, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, εάν στις έρευνες ενσωματωθεί και η νέα τεχνητή νοημοσύνη, είναι πιθανό να πολλαπλασιάσει τις αρνητικές προβλέψεις για την εργασία.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με την ανάπτυξη των νέων τεχνικών ευφυΐας, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής έκρηξη των ψηφιακών δεδομένων, απαιτείται από τους ερευνητές να βρουν νέους τρόπους για να δουν και να αναλύσουν τον κόσμο, να ανακαλύψουν νέες τάξεις μεγέθους σχετικά με τη συλλογή, αναζήτηση, ανταλλαγή, αποθήκευση, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων. Αλλά και η τρισδιάστατη εκτύπωση, οι βιοτεχνολογίες, η ρομποτική ή το Ίντερνετ αναμένεται να μετατρέψουν βαθιά την οικονομία -σε λιγότερο από μία δεκαετία- στις σημαντικότερες ανεπτυγμένες χώρες και σε εκείνες που ονομάζονται "αναδυόμενες". Με την 4η βιομηχανική επανάσταση, την δημιουργία «έξυπνων» εργοστασίων, όπου τα πάντα πρέπει να επιτυγχάνονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των προϊόντων, των μηχανημάτων και το δίκτυο που συνδέεται με το εξωτερικό με άμεση και συνεχή επικοινωνία, θα βρεθούμε στο επίκεντρο ενός διασυνδεδεμένου παγκόσμιου συστήματος για το οποίο όλες οι μεγα-εταιρείες ενδιαφέρονται από τώρα.

Με την πλήρη αντικατάσταση της ανθρώπινης παρέμβασης στις διαδικασίες των περισσοτέρων δραστηριοτήτων, αναπόφευκτα θα αλλάξουν και οι τρόποι εμπορίου και κατανάλωσης, όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται και θα οδηγήσει στην εξάλειψη εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Η CETA ή η TAFTA, δεδομένης της φύσης των συμφωνιών, θα επιδεινώσει την κατάσταση. Κι αυτό γιατί η έρευνα και η καινοτομία, όπου η Ευρώπη είναι ο φτωχός συγγενής, είναι σήμερα ουσιαστικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ...

"Γλυφοσάτη" και άλλα τοξικά προϊόντα, ακόμα και αν απαγορευτούν στην Ευρώπη, δεν θα περάσουν παράνομα;

Τον περασμένο Μάιο, ο Health Canada ανανέωσε την άδεια χρήσης του glyphosate για περίοδο 15 ετών, θεωρώντας ότι εάν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Η γνώμη όμως της Πολιτείας της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ δεν είναι ίδια (βλέπε παράγραφο 7 του συνδέσμου: ttps://www.acadienouvelle.com/news/2017/07/02/pesticide-utilise-nb)

 Επιπλέον, υπάρχει το πρόβλημα των ιδιωτικών δικαστηρίων διαιτησίας, ενώπιον των οποίων οι πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον κρατών που υιοθετούν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που αντιβαίνουν στις εν λόγω συνθήκες. Όταν γνωρίζουμε ότι το 81% των αμερικανικών εταιρειών που υπάρχουν στην Ευρώπη έχουν επίσης θυγατρική στον Καναδά, φαντάζεται κανείς τι θα συμβεί. Οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συνθήκη για να επιτεθούν στα ευρωπαϊκά κράτη, που ακολουθούν πολιτικές προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Γνωρίζουμε το παράδειγμα για καταδίκες κρατών λόγω της ψήφισης νόμων που θεωρείται ότι προκαλούν οικονομική ζημία στις πολυεθνικές. Πώς θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε παραχωρήσεις στον Καναδά, τις οποίες στη συνέχεια θα αρνηθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την TAFTA; ...

Ο Νίκολας Χούλοτ θέλει να οικοδομήσει "μιας μορφής βέτο για το κλίμα", προκειμένου να εμποδίσει τις πολυεθνικές να επιτεθούν σε μέτρα οικολογικής μετάβασης ενώπιον ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων. Αλλά δεν θα ήταν απλούστερο να απορριφθούν αυτά τα ειδικά δικαστήρια και τα νομικά προνόμια για τις πολυεθνικές εταιρείες; Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε χωρίς έναν ευνοϊκό συσχετισμό δυνάμεων και εξουσίας, όταν γνωρίζουμε ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Καναδά; Η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι «εμφανώς απούσα» από αυτή τη συμφωνία, που θα έχει "δυσμενείς" επιπτώσεις από την άποψη αυτή…

Συμπέρασμα

Υπάρχει ήδη ένα σημαντικό πρόβλημα στην οικοδόμηση της Ευρώπης: δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα και αυτό τροφοδοτεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ που υπάρχει εδώ και χρόνια. Η διαπραγμάτευση της σύγκλισης και της συμβατότητας της υγείας, των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκείνα του Καναδά θα ήταν σαν να κάνει κανείς μια κούρσα προς τα κάτω. Επιπλέον, υπάρχει μία διάχυτη ανησυχία: μιλάμε για τη ρυθμιστική σύγκλιση, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξετασθούν με εμπορικά κριτήρια θέματα που σχετίζονται με την υγεία, τα τρόφιμα, το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα. Υπ’ αυτές τις συνθήκες υπάρχει μόνο ένα δημοκρατικό μέσο αντίδρασης, τα κοινοβούλια της Ευρώπης(ή έστω ένα από αυτά) να μην επικυρώσουν τη συμφωνία. 

Πηγή: site Daniel Martin