Ερωτήσεις για κλειστού τύπου μυαλά

[ Ειρήνη Παραδεισανού / Ελλάδα / 09.06.18 ]

Ποια η σκοπιμότητα πίσω από την εμμονή των ιθυνόντων του υπουργείου παιδείας στις ερωτήσεις κλειστού τύπου;

Εξηγούμαι.

Στα αρχαία ελληνικά Λυκείου η ερώτηση που αφορά στο γραμματειακό είδος, ενώ μέχρι πρότινος εξεταζόταν με ερώτηση ανάπτυξης, από φέτος εξετάζεται με ερώτηση κλειστού τύπου.

Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, η παραγωγή λόγου ολοένα και συρρικνώνεται. Η ανάπτυξη μιας φράσης σε παράγραφο έχει αντικατασταθεί από ερώτηση κλειστού τύπου 
( Σωστό- Λάθος).

Η παραγωγή κειμένου, πέρα από το γεγονός ότι είναι έτσι κι αλλιώς κατευθυνόμενη και περιοριστική, ήταν, τουλάχιστον, η μόνη που ζητούσε από τους μαθητές τη διατύπωση άποψης.

Αξιολογείται με 40, η περίληψη του κειμένου με 25 και οι υπόλοιπες μονάδες προκύπτουν από μηχανιστικές ασκήσεις, τυποποιημένες που απαιτούν αποστήθιση.

Ας δούμε το πρόβλημα κατάματα. Ο δούρειος ίππος για την άλωση του μόνου μαθήματος που άφηνε μια ανάσα ελευθερίας στον μαθητή είναι αυτός ο τρόπος αξιολόγησης που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αυτενέργειας στον εξεταζόμενο.

Τι αξιολογούμε τελικά με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας;
Ό,τι και στα υπόλοιπα μαθήματα. Την έφεση του μαθητή στην αποστήθιση, την ικανότητά του να υποτάσσει τη σκέψη του σε καλούπια, την εργατικότητά του.

Η πρωτότυπη και αιρετική έκφραση, η αποκλίνουσα σκέψη, η φαντασία τιμωρείται. Ο μαθητής γνωρίζει εξαρχής ότι, αν θέλει να τα καταφέρει, οφείλει να πνίξει ό,τι ζωντανό έχει μέσα του. Ή τουλάχιστον να υποκριθεί ότι το έχει κάνει.

Ο Όργουελ μας κλείνει το μάτι. Τουλάχιστον σε όσους από μας μπορούμε να το δούμε. Γιατί η κατακερματισμένη γνώση έχει κάνει καλά τη δουλειά της.