Διαδίκτυο: οι Βρυξέλλες ζητούν την αφαίρεση τρομοκρατικών μηνυμάτων εντός μίας ώρας

[ ARTI news / Ελλάδα / 13.09.18 ]

Διαδίκτυο: οι Βρυξέλλες ζητούν την αφαίρεση τρομοκρατικών μηνυμάτων εντός μίας ώρας

Η πρωτοβουλία έκανε λιγότερο θόρυβο από την έγκριση της ίδιας ημέρας της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας . Ωστόσο, είναι επίσης μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ευρώπη και αφορά τους γίγαντες του διαδικτύου, καθώς οι εταιρείες που θα παραβαίνουν συνεχώς αυτή την οδηγία θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλό πρόστιμο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, σχέδιο κανονισμού που απαιτεί από τους οικοδεσπότες του διαδικτύου να διαγράφουν εντός μίας ώρας κάθε τρομοκρατικό μήνυμα όπως θα τους έχει κοινοποιηθεί από ένα κράτος μέλος. Σε περίπτωση επανειλημμένης άγνοιας αυτού του κανόνα, οι παραβάτες υπόκεινται σε πρόστιμο ύψους 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Αυτή η κύρωση, η οποία αποβλέπει στην αποτροπή, αποτελεί το τελευταίο στάδιο ενός μηχανισμού που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή για να μειώσει περαιτέρω την ψηφιακή αποτροπή της τρομοκρατικής προπαγάνδας.

Το κείμενο δημιουργεί μια επίσημη διαδικασία για τα κράτη προκειμένου να αναφέρουν αιτιολογημένα την παρουσία τρομοκρατικού μηνύματος. Μόλις γίνει αυτή η αιτιολογημένη αναφορά, ο κεντρικός υπολογιστής θα έχει μόνο μία ώρα για να το διαγράψει. Μετά την πρώτη αυτή έκθεση, θα πρέπει να αποδείξει εντός τριών μηνών στο κράτος στην αρχή της έκθεσης την καλή του βούληση να αποτρέψει την επανεμφάνιση του διαγραμμένου περιεχομένου και να καταπολεμήσει παρόμοια μηνύματα. Στο τέλος αυτής της ανταλλαγής, εάν το κράτος μέλος δεν πεισθεί από τις εγγυήσεις που παρέχει ο διαδικτυακός οικοδεσπότης, μπορεί να απαιτήσει από αυτόν να εφαρμόσει ορισμένα τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του αυτοματοποιημένου φιλτραρίσματος. Τέλος, εάν η διαδικασία αυτή δεν είναι επιτυχής, το κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις προσαρμοσμένες στο μέγεθος της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η πρόταση της Επιτροπής επιβεβαιώνει το καθήκον επαγρύπνησης των πλατφορμών σε σχέση με το περιεχόμενο της τρομοκρατίας. Μια έννοια που υπάρχει ήδη στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά η Kομισιόν επιθυμεί να είναι πιο λειτουργικό.

Το θέμα όμως που προκύπτει είναι το εξής: Τι συνιστά τρομοκρατικό μήνυμα; Κι αν η οποιαδήποτε αμφισβήτηση –όπως η ανάρτηση μηνυμάτων αυστηρής κριτικής εναντίον μιας κυβέρνησης- χαρακτηριστεί τρομοκρατική;

Με άλλα λόγια, στο όνομα του χτυπήματος της τρομοκρατίας υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χτυπηθούν βασικές δημοκρατικές ελευθερίες, όπως αυτή της ελεύθερης έκφρασης και της διαμαρτυρίας.