Αυτοβιογραφικό σημείωμα

[ Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης / Ελλάδα / 25.03.18 ]

Υπήρξε στην αρχή ένα σώμα, όχι ακριβώς σαν σώμα αλλά σαν απροσδιόριστη ιδέα από ανυπότακτα χέρια και πόδια και λαιμό και κεφάλι και πέος, που κήρυξε την ορμονική του επανάσταση για να γίνει καλοσχηματισμένο, στητό και αυτοδιάθετο, και για δεκαετίες ολόκληρες προσέβλεπε σε άλλα σώματα για να πετύχει την εθνική του ολοκλήρωση, και ήρθαν, πράγματι, καιροί που νόμιζε ότι σειόταν το σύμπαν κάτω από τον περήφανο βηματισμό του, έστω και αν εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι βρισκόταν συνέχεια στο σημειωτόν, ενόσω μάλιστα οι ενδόμυχες δυνάμεις του εξύφαιναν εθνικές μειοδοσίες.

Τα λοιπά είναι λίγο πολύ γνωστά.