Αστυνομική βία...

[ ARTI news / Ελλάδα / 12.12.20 ]

Αστυνομικοί στη Λέσβο ξυλοκοπούν πρόσφυγες, στην Αθήνα επιβάλλουν πρόστιμο σε αιμοδότη, στην Αλβανία σκοτώνουν, στο Παρίσι ξυλοκοπούν μαύρους καλλιτέχνες, στη Χιλή τυφλώνουν διαδηλωτές με πλαστικές σφαίρες, στις ΗΠΑ και στη Νιγηρία σκοτώνουν... Γι' αυτό ο κόσμος μισεί την αστυνομία...

Είναι βέβαια και κάποιοι που βλέπουν από τον ένατο όροφο του γραφείου τους "τον κόσμο να χαίρεται την αστυνομία"! Είναι προφανές ότι δεν βλέπουν καλά...

Οι σύγχρονοι σερίφηδες είναι ικανοί να συλλάβουν ακόμα και τον Άγιο Βασίλη!

Μετά θα διαταχθεί ως είθισται ΕΔΕ!