Αρχαία τραγωδία

[ Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης / Ελλάδα / 16.02.20 ]

16 Φεβρουαρίου 1946. Η μάχη της Φλώρινας έληξε προ τριημέρου. Τα πτώματα των ανταρτών κείτονται άταφα μακριά απ’ τα τελευταία σπίτια.  Το Παρθεναγωγείον της πόλεως εκδράμει εις τα εξοχάς. Ο κύριος διευθυντής εκφωνεί το μάθημα εθνικής διαπαιδαγωγήσεως. Ένας κύκλος από κορασίδες ακούει με σκυμμένο το κεφάλι. Αίφνης μαθήτρια της γ΄ τάξεως τρέχει αλαλιασμένη στον γειτονικό αγρό. Έναν αδελφό κι έναν πατέρα έχει εκεί να θάψει.