Απαγόρευσαν την καρκινογόνο γλυφοσάτη σε... πέντε χρόνια

[ ARTI news / Ελλάδα / 25.10.17 ]

Απαγόρευση των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το Δεκέμβριο του 2022 και την εφαρμογή άμεσων περιορισμών στη χρήση της εν λόγω δραστικής ουσίας.
Το Ευρωκοινοβούλιο με την απόφαση που έλαβε χθες, απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη για δέκα χρόνια.
Οι ευρωβουλευτές εκτιμούν ότι η ΕΕ πρέπει να καταργήσει εντός πενταετίας την εν λόγω ουσία, ξεκινώντας με την πλήρη απαγόρευση της χρήσης της σε οικιακά προϊόντα καθώς και την απαγόρευση της χρήσης της στις καλλιέργειες, όταν υπάρχουν βιολογικές εναλλακτικές λύσεις (π.χ. «ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών») οι οποίες λειτουργούν καλά στην καταπολέμηση των ζιζανίων. 
Με άλλα λόγια, η γλυφοσάτη πρέπει να απαγορευθεί πλήρως στην ΕΕ έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022, με τη λήψη των απαραίτητων ενδιάμεσων μέτρων, συμπληρώνει το ψήφισμα του ΕΚ. Μέχρι τότε θα τρώμε γλυφοσάτη, δηλαδή καρκίνο!
Η διαδικασία της ΕΕ για την αξιολόγηση των κινδύνων πριν από την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας της ουσίας τέθηκε υπό αμφισβήτηση, καθώς ο διεθνής οργανισμός ερευνών για τον καρκίνο και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων και τα χημικά προϊόντα κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια της γλυφοσάτης.

Οι ευρωβουλευτές έλαβαν υπόψη τους και την αποσφράγιση εσωτερικών εγγράφων της Monsanto, ιδιοκτήτριας και παραγωγού του προϊόντος Roundup, του οποίου η δραστική ουσία είναι η γλυφοσάτη, που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία ορισμένων μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση της ασφάλειας της γλυφοσάτης.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί η αντίθεση μεταξύ των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) και του Ευρωκοινοβουλίου που καταδεικνύει πόσο τα λόμπι και τα οικονομικά συμφέροντα επηρεάζουν την πρώτη.