Αιτούμαι μια θέση

[ Γεωργία(Γιούλα) Τριγάζη / Ελλάδα / 27.01.19 ]

Συμπλήρωνε στοιχεία.

Ονοματεπώνυμα.

Μητρός, Πατρός,

και άλλα δεδομένα.

Προσωπικά,

και παραβιασμένα.

Είσοδος ηλεκτρονική.

Σε χρόνια ανήλικα,

είσοδοι υπόσχονταν

τη χώρα των θαυμάτων.

Παρούσα και η Αλίκη.

Τώρα, ο κήπος τους

γνωστός εκ των προτέρων.

Παρτέρια δεδομένων.

Χορτάρια  σιδηρόδρομοι,

και οι κωδικοί,

ασύνδετα βαγόνια

σε αιτήσεις.

Κάτι αριθμοί, και γράμματα,

κι ανάμεσα μηδενικά.

Πολλά μηδενικά!

Μα δεν τσουλάν στις ράγες.

Έτσι ανοίγουνε

οι θύρες τώρα.

Με μια επιβεβαίωση,

ανασφαλούς εισόδου.

Σεμνά η Αλίκη έκανε,

την τελευταία κίνηση:

«Δεν είμαι ρομπότ»

(Κωδικός του παρόντος εγγράφου: R28 150000  002600  4557…)