Αιτήσεις για 2.082 προσλήψεις

[ ARti news / Ήπειρος / 31.10.18 ]

Δημοσιεύθηκε χθες η Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο είχε παρουσιάσει ο AIRETOS την 27η Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για 2.082 οκτάμηνες προσλήψεις σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ(Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης) και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας, μέσω ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ΄κύκλος).
Όπως ορίζεται στην αριθμ.10/2018 Δημόσια Πρόσκληση, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά σήμερα Τετάρτη 31/10/2018στις14:00 και λήγει τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Oι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία ηλεκτρονική αίτηση, να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και από μία μέχρι τρεις Υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες Φορείς.
Επισημαίνεται η πρόβλεψη πως όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της Πρόσκλησης,αποκλείονται από τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν επόμενων Προσκλήσεων Κοινωφελούς έτους 2018 & όμοιας δράσης έτους 2019.
Η Δράση αποβλέπει “στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην αντιμετώπιση των προσφύγων στη χώρα μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που έχει προκαλέσει η εισροή προσφύγων στη χώρα κατά τα τελευταία έτη”.
Δικαίωμα υποβολής έχουν MONO οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστοναπό τις παρακάτω κατηγορίες:
- άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
- άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
- μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
- άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους,
- άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
- άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του “Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης” (ΚΕΑ).
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
- Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
- Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
- Ηλικία.
- Αριθμός ανήλικων τέκνων.
- Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
- Ωφελούμενοι που είχαν κάνει αίτηση και δεν είχαν τοποθετηθεί σε  ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση εθνικές και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα” του ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 16/2017, 4/2018 και 8/2018.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
πηγή airetos