Έκθεση: «Η Θεσπρωτία του Edward Lear»

[ / Ήπειρος / 30.05.15 ]

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Καρκαμίσι στη Παραμυθιά, τα εγκαίνια της έκθεσης «Η Θεσπρωτία του  Edward Lear», που συνδιοργανώνεται από το Δήμο Σουλίου, την Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων και το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας.

Σε ηλικία 37 χρονών, ο γνωστός ζωγράφος βρέθηκε στην Παραμυθιά τον Μάιο του 1849 και αποτύπωσε την περιοχή σε 4 υδατογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στην βιβλιοθήκη Houghton του πανεπιστημίου Harvard καθώς και στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη.