Άρτα: Αρνούνται την τηλεκπαίδευση οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου

[ ARTI news / Ήπειρος / 05.10.20 ]

Η απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως «μετατρέπει την τηλεκπαίδευση, στη συνείδηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε μέσο διαχωρισμού και τιμωρίας, κλονίζοντας έτσι την παιδαγωγική σχέση μαθητή εκπαιδευτικού με αντίκτυπο στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία.», επισημαίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων του υπό κατάληψη Μουσικού Σχολείου Άρτας και γι’ αυτό δεν θα την εφαρμόσει.

«Τα προβλήματα της σχολικής κοινότητας είναι κοινά για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο και αφορούν στα μέσα προστασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στην πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που βιώνουμε, στα λειτουργικά κενά, στην κτηριακή υποδομή, στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, στο ανεπαρκές προσωπικό καθαριότητας.», καταλήγει ο σύλλογος των καθηγητών.

 Αναλυτικά η Απόφαση

 Πράξη 17- 5/ 10/20

Θέμα: εφαρμογή της αριθμ. 131451/ ΓΔ4 /Υ.Α./ 30/09/20

Στη Φιλοθέη και έξω από το Μουσικό Σχολείο Άρτας, που βρίσκεται σε κατάληψη, σήμερα 5 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:10 συνήλθε σε συνεδρίαση ο σύλλογος των διδασκόντων υπό την προεδρία της διευθύντριας του σχολείου, με θέμα την αριθμ.1314 51/ΓΔ4/Υ.Α./30/09/20.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αξιοποιήθηκε στην πρώτη φάση της πανδημίας ως εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό εργαλείο, και εκφράστηκε έντονος προβληματισμός και ανησυχία για την παρούσα υπουργική απόφαση που μετατρέπει την τηλεκπαίδευση, στη συνείδηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε μέσο διαχωρισμού και τιμωρίας, κλονίζοντας έτσι την παιδαγωγική σχέση μαθητή εκπαιδευτικού με αντίκτυπο στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα προβλήματα της σχολικής κοινότητας είναι κοινά για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο και αφορούν στα μέσα προστασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στην πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που βιώνουμε, στα λειτουργικά κενά, στην κτηριακή υποδομή, στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, στο ανεπαρκές προσωπικό καθαριότητας.

Μετά από εκτενή συζήτηση ομόφωνα ο σύλλογος των διδασκόντων:

 Α) συντάσσεται με τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων σχετικά με την αριθμ. 131451/ΓΔ4/Υ.Α./ 30/09/20 και δηλώνει ότι αδυνατεί να την εφαρμόσει.

 Β) συμμετέχει στις στάσεις εργασίας της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ.

 Γ) O σύλλογος των διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Άρτας, με τη στάση του και τις θέσεις του, τιμά σήμερα 5 Οκτωβρίου, την παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών η οποία καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που με το έργο τους συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών.

 Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

Η Διευθύντρια                     Ο Υποδιευθυντής                                         Οι Εκπαιδευτικοί

   Τ.Σ.Υ                                          Τ.Υ.                                                     Τ.Υ. (38 υπογραφές)