Άρτα: Αιτήσεις Εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

[ ARti news / Ήπειρος / 11.09.17 ]


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν θεσμό και βασικό πυλώνα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου. Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες και η παρακολούθησή του
είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (25 ώρες την εβδομάδα), εκτός των Σ.Δ.Ε. καταστημάτων κράτησης που λειτουργούν πρωινές ώρες. Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 63 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Καθ’ όλο το μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο ΣΔΕ Άρτας και στo Τμήμα του ΣΔΕ Άρτας στη Φιλιππιάδα, γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2017-2018.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από το σχολείο)
2. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο ΣΔΕ Άρτας (Κτήριο 8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας, Περιφερειακή Οδός Άρτας– Έναντι Δημαρχείου Άρτας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 5-8 μμ. Τηλ. επικοινωνίας: 2681074354. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Τμήμα του ΣΔΕ Άρτας στη Φιλιππιάδα μπορεί να γίνεται και στο ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 5-8 μμ.

Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

1. Διδάσκεται με μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.

2. Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα

ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.

3. Κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κοινωνική και

οικονομική ανέλιξή του.

4. Αποκτά τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Σχολείο Δεύτερης

Ευκαιρίας Άρτας καθ΄ όλο το μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες 17:00 – 20:00, στις εγκαταστάσεις του σχολείου (κτήριο 8ου Δημοτικού Σχολείου

Άρτας – Έναντι Δημαρχείου Άρτας). Οι αιτήσεις συμμετοχής για το Τμήμα του ΣΔΕ

Άρτας στη Φιλιππιάδα μπορούν να υποβάλλονται και στο ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες 17:00 – 20:00.

Πληροφορίες στο τηλ. 2681074354 (ώρες 5–8 μ.μ.) και στο τηλ. 6977672239.

Στο Διαδίκτυο: http://sde-artas.art.sch.gr και https://www.facebook.com/sdeartas